فایل های آموزشی و غیره

فروش فایل های پاورپوینت, ورد اکسل, pdf و ...

اطلاعیه فروشگاه

در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی با شماره 09187062568 تماس بگیرید.

پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن دفاع اختصاصی به وسیلۀ لنفوسیت های B و T انجام  می شود. هر دو نوع لنفوسیت در مغز استخوان تولید می شوند و در ابتدا نابالغ اند؛ یعنی توانایی شناسایی عامل بیگانه را ندارند. لنفوسیت های B در همان مغز استخوان اما لنفوسیت های T در تیموس بالغ می شوند و به این ترتیب، توانایی شناسایی عامل بیگانه را به دست می آورند (شکل 10).  تیموس در دوران نوزادی و ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,350 تومان

پاورپوینت گفتار دوم فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   برای حرکت و جدا شدن صحیح کروموزو مها، ساختارهایی به نام دوک تقسیم ایجاد می شود (شکل ۵ الف). دوک تقسیم، مجموع های از ریزلوله های پروتئینی است که هنگام تقسیم، پدیدار و سانترومر کروموزوم به آن متصل می شود.  با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به سانترومر، کروموزو مها از هم جدا می شوند و به قطبین می روند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 37 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,250 تومان

پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   همان طور که می دانید کروموزوم از دِنا( DNA ) و پروتئین تشکیل شده است. به شکل ۱ توجه کنید. زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی مادۀ وراثتی هسته، کمتر و به صورت توده ای از رشته های درهم است که به آن، فامینه )کروماتین) می گویند. هر رشتۀ کروماتین از واحدهای تکراری به نام هسته تَن (نوکلئوزوم) تشکیل می شود که در آن، مولکول((دنا)) حدود 2 دور در اطراف 8 مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

پاورپوینت گفتار دوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   مشاهدۀ یک دانشمند کلید پاسخ به این سؤال، از مشاهدۀ جانور شناسی به نام ایلیا مچنیکو به دست آمد. او در حین مطالعۀ لارو ستارۀ دریایی، که شفاف است، به مشاهدۀ شگفت انگیزی دست یافت. مچنیکو برای نخستین بار، درون بدن لارو یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند؛ حرکت می کردند و مواد اطراف خود را می خوردند.  در این هنگام فکری به ذهن او خطور کرد: شاید این یاخته ها میکروب ها و ذرات خارجی را هم م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,350 تومان

پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است. همان گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر، می توان سدّی در برابر حملۀ بیگانگان ایجاد کرد، بدن ما به وسیلۀ سدهایی در اطراف خود، محافظت می شود. پوست و مخاط، سدّ محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 14 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,450 تومان

پاورپوینت گفتار دوم فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   غده زیر مغزی (هیپوفیز) غدۀ زیر مغزی تقریباً به اندازۀ یک نخود است و با ساق های به زیرنهنج (هیپوتالاموس) متصل است(شکل 5). این غدّه درون یک گودی، در استخوانی از کف جمجمه جای دارد. غدۀ زیر مغزی سه بخش دارد که پیشین، میانی و پسین نامیده می شوند. عملکرد بخش میانی در انسان به خوبی شناخته نشده است.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,250 تومان

پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   پیک های کوتاه بُرد پیک کوتاه برد، چنانکه از نام آن پیداست، بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم اند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است. این پیک از یاختۀ پیش سیناپسی ترشح و بر یاختۀ پس سیناپسی اثر می کند. پیک، چگونه یاختۀ هدف را از میان انبوه یاخته ها پیدا می کند و پیام را اشتباهی به یاختۀ دیگر نمی رساند؟ یاختۀ هدف، برای پیک گیرنده ای دارد ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,450 تومان

پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؛ زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد، ولی آن ماهیچه نمی تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند، این وظیفه بر عهدۀ ماهیچۀ متقابل آن است. برای مثال، ماهیچه روی بازو می تواند ساعد را به سمت جلو یا بالا بیاورد، ولی نمی تواند آن را به حالت قبل برگرداند و این حرکت توسط ماهیچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,350 تومان

پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   گیرنده های حسی انسان می توانند محرک های گوناگون محیط را دریافت کنند. اما محرک هایی مانند پرتو های فرابنفش نیز وجود دارد که انسان به کمک دستگاه های ویژه ای می تواند آنها را دریافت کند؛ در حالی که برخی جانوران گیرنده های دریافت کنندۀ آنها را دارند. در ادامه به برخی گیرنده های حسی در جانوران می پردازیم.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم   استخوان ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند. اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است. بخش محوری همان طور که از نامش مشخص است، محور بدن را تشکیل می دهد و از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کنند. گرچه بخش هایی از آن هم در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند. استخوان های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی اند.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,350 تومان
تعداد صفحه(34):